පලමු දින තුන තුලදී කිසිවෙකු සමග කතාබස් කිරීම තහනම්

පාගමනකින් කඩමංඩියකට ලංවෙන්නනම් දවස් දෙකක දුර බැහැරක් ගෙවිය යුතුයි.ඇත්තෙන්ම හොදින් දැනේනවා සමාජයෙන් ඉවත්වීමේ අපහසුතාවය. සමහරවිට මේ නිසාම වෙන්න ඇති ආශ්‍රමයට පැමිනි මුල් සතියේ හුදකලා කුටියක්ලබා නොදෙන්නේ.මාවැනිම ආගන්තුකයන් විසිදෙනෙකුට ආසන්න පිරිසක් සමග එකිනෙක ආසන්නයේ පිහිටි කුඩා කුටිපෙලක කුටියක තමා මුලින්ම නවාතැන් දෙන්නේ. පලමු දින තුන තුලදී කිසිවෙකු සමග කතාබස් කිරීම තහනම් හැන්දැවට සිදුවන දිනයේ සමාලෝචන හමුවෙදී ඇරෙන්න.හතර පස්වන දිනවනවිට එසේ තහනමක් නැතිබව දැන ගත්තද කිසිවකුට උවමනාවක්නැහැ තවකෙකු සමග කතාබස් කරන්නට තරම්. මොකද තමා සමගම සිදුවන සංවාදය ඒ වනවිට ඇරබිලා අහවර නිසා.