හරියටම කිව්වොත් වචන හරහා බලෙන් විනයක් ‍රැගෙන එන්නට උවමනාවක් තිබුනේ නැහැ

මේ ආශ්‍රමයේ කොතැනකවත් “ප්‍රධාන තැන” කියලා බෝඩ් එකක් මම කවදාවත් දැක්කේ නැහැ. මුල් මාසය අවසන්වෙලා සතියකුත් ගියාට පස්සේ තමා මම මුල් වරට ප්‍රධාන ස්වාමින්වහන්සේව දැක්කේ. ටිබෙට් සම්භවයක් ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි ප්‍රධාන තැන ඉසිලුවේ. ඇත්තෙන්ම නීතිරීතිවලට වඩා එහි තිබුනේ මේ විදිහට හැසිරිය යුත්තේ ඇයි නැතින්ම් කලයුත්තේ ඇයි වගේ පැහැදිලි කිරීම් පමනයි. හරිම කලාතුරකින් ඇරෙන්න කවුරුවත් අර මූලික සීමා ඉක්මවයන්නට උත්සාහ කලේ නැහැ. හරියටම කිව්වොත් වචන හරහා බලෙන් විනයක් ‍රැගෙන එන්නට උවමනාවක් තිබුනේ නැහැ.පලමු දින මේ පරිසරයට ඇතුලු වෙනකොටම අපට ඒ ශාන්තිමත් බව පරිසරයෙන්ම දැනුනා.