විවිධාකරයේ ඇප්ලිකේශන් සොෆ්ට්වෙයා තිබුනත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පහලම දෘඩාංග ලේයරයේදී ප්‍රෝසස් වෙනවා වගේ

පුරා වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් මේ ආශ්‍රමයේ ගතකරන්න තරම් මේ වන විට මට වාසනාව ලැබුනා. විවිධ සංස්කෘතීන්ට අයත් බොහෝ දෙනෙක් මෙහිදී මට හමු උනා.සුන්දරම අත්දැකීම තමයි භාෂාවවත් වෙනයම් පරස්පරයක්වත් තීරනාත්මක විදිහට මටනම් නොදැනීම. මේ නෙත්මානයට විහිදුනු කදුවලලු දෙකට එහා ලෝකයේදී මම ඉගනගත්තු දැනුමක් ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කලොත්, විවිධාකරයේ ඇප්ලිකේශන් සොෆ්ට්වෙයා තිබුනත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පහලම දෘඩාංග ලේයරයේදී ප්‍රෝසස් වෙනවා වගේ.