ශක්ති සිරුර සමනය කරගන්නා ක්‍රමවෙදය

ආශ්‍රමයේ කෙනෙකුන් හරිම කලාතුරකින් තමා අසනීප තත්වයකට පත්වෙන්නේ. ස්වාභාවික ඔසු ඒ හැම දෙමදෙනාම සුවපත් කලා. මට මතකයි පලමු මාසයේදී මගේ දකුනු අත ඉදිමුනා දරුනු විදිහට. මම හිතන විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයෙදී ඇති වුනු ගැ‍ටුමකදී වැදුනු පහරක් නිසා වරින් වර මීට පෙරත් මේ තත්වය ඇතිවෙලා තිබුනා. මම අපහසුතාවයකින් සිටිනවා දු‍ටු ඇමරිකානු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කිසියම් කොලවර්ගයක් පොඩිකොට ඉදිමුම අසල තවරන ලෙසත්,තමාගේම අත්ල උපකාරීකරගෙන අක්‍රමවත් වී ඇති මගේ ශක්ති සිරුරේ ඒ කොටස යලි ක්‍රමානුකූල කරගත හැකි අයුරුත් පහදලා දුන්නා.ඉන් පසුව කිසි දිනක අර තත්වය නැවත ඇතිඋනේ නැහැ. අර ඇමරිකානු ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරදුන් ශක්ති සිරුර සමනය කරගන්නා ක්‍රමවෙදය පසු කාලයකදී මම දන්නා හදුනන කිහිපදෙනෙකුටම සහනය ලබාදීම සදහා උපයොගී කරගෙන සාර්තක ප්‍රතිපල ලබා දුන්නා.