ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරාහි 9වන සංස්කරනයේ තොරතුරු රුසියානු වෙබ් අඩවියක් හරහා අන්තර්ජාලයවෙත ලැබී ඇත. බැලූබැල්මටම හෙලිවන ප්‍රදාන කාරනාවක් වන්නේ පරිගනක තිරයෙන් එය ලබා ගන්නා ඉඩ ප්‍රමනය ඉතාම සුලු බවයි.වැඩි ඉඩක් හා නිදහසක් භාවිතාකරන්නාහර ඉතිරිකර දී ඇත. සැතැම්බර් 15 වන වනවිට මෙහි බීටා සංස්කරනයක් එලිදැක්වීමට නියමිතව ඇත. දෘඩාංග වේගවත් කිරීම එච් ටි එම් එල් 5 සදහා හොදින් සහය වීම, ජාවා ස්ක්‍රිප්ට් යාන්ත්‍රනයට හොදින් සහය වීම බොහෝ සුවිසේසිතා මෙහි ඇඩංගුවන බවට කරුනු පලවී ඇති අතර “අන්තර්ජාලයේ සුන්දරත්වය”ලෙස තේමා ගතකර ඇති බවත් වැඩිදුරටත් සටහන් උනා.