සක්මන් මලුවට හොදින් පෙනෙනවා ……..

දින හතරක් තිස්සේ එක දිගට ඇදහැලුනු මහ වරුසාවෙන් පස්සේ අද යාන්තමට හිරුඑලිය වැටිලා, කුරුලු හඩ පරිසරයම වෙලාගෙන වගේ.සමහර විට ප්‍රබොධය ඔවුන්ටත් දැනෙනවා ඇති.සක්මන් මලුවට හොදින් පෙනෙනවා ඈත කදු වැටිවලින් සුදුම සුදු පාටට කඩාහැලෙන දිය ඇලි රාශියක්ම. ඒ වගේ දිනවලදී එකපාරක් පමනයි අපට ආහාර ලැබෙන්නේ.පසුගිය දින දෙකේදීම අපට ලැබුනේ අපේ නායක ස්වාමීන්වහ්සේගේම දැතින් සකස්කල කිරිවලින් පමනක් නිමවුනු ටිබෙට් ආහාරයක් පමනයි. සිරුර උනුසුම ‍රැකගන්නට සමත් ශක්තිමත් ආහාරයක්ලු. මට මතක් වෙනවා දවසක් ආහාරය් ගැන ඇතිවුනු සංවාදයක් අවසන් කරන්නට නායක ස්වාමීන්වහන්සේ පවසපු දෙයක් ” කරුනාකර ඔබේ ආහාරයට ඔබව අනුභවකරන්නට නොදී ඔබ ආහාරය අනුභවකරන්නට තරම් ප්‍රවේශම් වෙන්න”