වෙනසකට ඇත්තේ අනිත් හැම චාරිකාවකදීම ඔබ මතක සැමරුම් වල සිට බොහෝදේ ‍රැස් කර ගැනීමයි…….

මනස සමාධිය කරා ගෙනියන විට ඔබ පසුකරන්නේ ඔබේ අතීතයයි. එයට එරෙහිවීම ඔබ ඔබට එරෙහිවීමයි. එයට එකගවීම ඔබ නැවත ආපසු පැමිනීමයි.ඇලීම් ගැටීම් වලින් තොරව ඉදිරියට යාම සූන්දර චාරිකාවක ඇරබුමයි. වෙනසකට ඇත්තේ අනිත් හැම චාරිකාවකදීම ඔබ මතක සැමරුම් වල සිට බොහෝදේ ‍රැස් කර ගැනීමයි…….

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )