වෙනස්ම අර්තයක් සිත්තුල මවන්නට ඒ චිත්‍ර සමත් වූ හැටි ……..

සෙන් දහමතුල ආගමික සංකල්ප වලට වැඩි නිදහස් අර්තමය ඉඩක් අත්කර දෙමින් වචනවල දරදඩු සීමා ඉවත්කරන්නට හැකිවෙලා තිබෙනවා. මගේ සිතතුල ඒ අපූරු සංකල්ප පවතින්නේ අපූරු නිදහසක් ඇති සුන්දර කඳු මුදුන් වගේ. වරක් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමින කිසිදාක අමතක නොවන අපූරු සිතුවම් දැක්මක් ඉදිරිපත්කල අප්‍රකට ජර්මානු චිත්‍ර ශිල්පියාගේ සිතුවම් වගේ. ඒ සිතුවම් වලට මාතෘකාවක් ලබදී තිබුනේ නැහැ. නිර්මානකරුගේ අත්සන යොදා තිබුනෙත් නැහැ. ඉවතට ගත් දෙනෙත් නැවත ඒ චිත්‍රයක් දිහාවට යොමු කරනකොට වෙනස්ම අර්තයක් සිත්තුල මවන්නට ඒ චිත්‍ර සමත් වූ හැටි හරිම අපූරු අත්දැකීමක් උනා සැමට.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )