“කරුනාකර ඔබ ආමාරුවෙන් නඩත්තුකරමින් සිටින සමාජීය ප්‍රතිරුපය ඔබේ වම් පස ඇති රාක්කය මත තබා ඇතුලුවෙන්න.”

ඉතාමත් කලාතුරකදී හැරෙන්නට, ආශ්‍රමය වෙත පැමිනෙන ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් හා විටක මහාචාර්යවරුන් පවා ආශ්‍රමයට ඇතුවන දොර‍ටුවේ ඉහලින් සවිකරතිබු පැරනි හා අමාරුවෙන් කියවියයුතු පාඨය කියවා තේරුම්ගෙන තිබුනා. “කරුනාකර ඔබ ආමාරුවෙන් නඩත්තුකරමින් සිටින සමාජීය ප්‍රතිරුපය ඔබේ වම් පස ඇති රාක්කය මත තබා ඇතුලුවෙන්න.”

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )