ෆයර් ෆොක්ස් හි නවතම සංස්කරනයන්ගේ දැකිය හැකිවු දුර්වලතා

ෆයර් ෆොක්ස් හි නවතම සංස්කරනයන්ගේ දැකිය හැකිවු දුර්වලතා සදහා පිලිසකර යාවත්කාලීනයන් නිකුත් කල බව සදහන් උනා.සතියකට පමන පෙර නිකුත් කල නවතම සංස්කරනය සදහා මේවා අදාල බව දන්වා තිබෙනවා. ෆයර් ෆොක්ස් ආරම්භයේදී මතුවන දුර්වල තාවයක් මින් ප්‍රදාන බව කියවෙනවා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )