64 බිට් ප්ලැෂ් ප්ලයරය

අඩොබේ ආයතනය 64 බිට් ප්ලැෂ් ප්ලයරය ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලොරා 9 සදහාද වඩාත් උචිත අයුරින් නිමවා බීටා සංස්කරනයක් ලෙස නිමවා එලිදක්වා ඇති බව සටහන් උනා. එය මෙම ලිපිනයෙන් ලබාගත හැකි බවත් සදහන්. මෙම සංස්කරනය “ස්ක්වාර්” ලෙස දැනට නම් කර ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )