නිවන යනු ඔබගේ අවසාන සටනයි. නමුත් මෙහිවන “අවසාන” වචනයම ඔබව …..

නිවන යනු ඔබගේ අවසාන සටනයි. නමුත් මෙහිවන “අවසාන” වචනයම ඔබව සටනින් ඈත් කරනවා. මොකද ඔබ හොදටෝම සටනට ඇබ්බැහි වෙලා සිටින නිසා. දිනනකොට සතු‍ටු වෙන්නත් පරදින කොට හඩන්නටත් ඔබට සටන උවමනාම බව ඔබට දැනෙන නිසා. හිතන්න අධිවේගරිද්ම ජීවිතයක් ගතකරන ඔබට කිසිදු රිද්මයක් නැති පරිසරයක් සිතන විට පවා දැනෙන මානසික විය්‍යාකූල භාවය. හරියට අපි ආශ්‍රමයට ආගන්තුකයන් වූ කාලයේ වගේ……

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )