සහයක උපැස්යුවලක් නොපැලදම ත්‍රිමාන ආකාරයට නැරබිය හැකි රුපවාහිනි යන්ත්‍රයක්

ජපනයේ ටොෂිබා ආයතනය ලබන වසරේදී සහයක උපැස්යුවලක් නොපැලදම ත්‍රිමාන ආකාරයට නැරබිය හැකි රුපවාහිනි යන්ත්‍රයක් වෙළද පොලට නිකුත් කිරීමට සූදානම් වන බව පැවසුනා. අඟල් 12 හා 20 ලෙස මාදිලි දෙකකින් මෙවා නිමවීමට නියමිත අතර ඇමරිකන් ඩොලර් 1430 (12″) කට පමන මිළ කිරීමට නිමිත බව පැවසුනා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )