අධි පැහැදිලි තාවයක් සහිත චලන රූපමය සම්මන්ත්‍රන වල යෙදීමේ හැකියාව

අධි පැහැදිලි තාවයක් සහිත චලන රූපමය සම්මන්ත්‍රන වල යෙදීමේ හැකියාව ඔබේ නිවසටත් ලබා දීමේ අරමුනින් ප්‍රදාන පෙලේ ආයතන දෙකක්ම සූදානම් වන බවක් ප්‍රකාශ උනා. දැනට අධික මිලක් මේ සදහා ගෙවන්නට සිදු වූවද නුදුරු අනාගතයේ දැරිය හැකි මිලකට මෙම පහසුකම ලබාදීමට ඔවුන් සූදනම් වෙමින් සිටින බව වාර්තා උනා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )