ප්‍රධාන පෙලේ සමාජ ජාලා වලට භාවිතා කරන්නන්ගේ දත්ත

ප්‍රධාන පෙලේ සමාජ ජාලා වලට භාවිතා කරන්නන්ගේ දත්ත වෙලද උවමනාවන් සදහා පිටස්තර ආයතනවලට ලබා දෙන බවට වන චෝදනා කිරීම් අතරට අලුතින් එක්වී ඇත්තේ මයි ස්පේස් සමාජ ජලාවයි. ඔවුන් පවසන්නේ දෙවන පාර්ශව වලින් ලබා ගන්නා මෘදුකාංග ක්‍රියා කාරකම් සමග මෙම තත්වය ඇති වී ඇති බවයි. මෙම අලුත්ම තත්වය උද්ගතකල “ඇඩ් මී” මෘදුකාංග ක්‍රියා කාරීකම තාවකලිකව තම අඩවියෙන් ඉවත් කල බව ඔවුන් පවසනවා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )