භෞතිකමය සොරකම්වල සංක්‍යාව ඉක්මවා ඉලෙක්ට්‍රොනිකමයව සිදුවන සොරකම් වල වාර්ථා

ඉතාහාසයේ ප්‍රතම වතාවට තම ආයතනවල සිදුවන භෞතිකමය සොරකම්වල සංක්‍යාව ඉක්මවා ඉලෙක්ට්‍රොනිකමයව සිදුවන සොරකම් වල වාර්ථා වෙමින් පවතින බව පල උනා.විශේෂයෙන් ඉලක්ට්‍රොනිකමය තොරතුරු මූලික විය්‍යාපාරික ආයතනවලට සැලකිය යුතු මට්ටමක අලාභානි සිදු කරන්නට මෙම නව ප්‍රවනතාවය සමත්වී ඇති බවයි වැඩි දුරටත් පැවසුනේ.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )