තාක්ෂනික යහපුරුදු 4

තාක්ෂනික යහ පුරුදු අතරට මීලගට යෝජනවන්නේ ඔබේ සෞක්‍යමය තත්වයන් පවත්වාගෙන යාම සදහා අන්තර්ජාලයෙන් ලදහැකි සහය ගැනයි. මුලින්ම ඔබේ දත්තයන් ‍රැදවීමට ඉඩපහසුකම් සලසන වෙබ් අඩවි ගැන සැලකිලිමත් වනලෙස පවසයි. ඒ තුලින් කලකට වරක් ඔගේ දත්තයන් විශ්ලේශනය කරමින් ඔබගැන අවබොදයක් ලබාගැනීම ඔබට පහසු කරනු ඇත. ඔබේ ආර්තිකය ගැනද මෙය හා සමාන උපකාර ලබාගැනීමට අදලවන වෙබ් අඩවි ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )