තාක්ෂනික යහ පුරුදු නමින් කුඩා ලිපිපෙලක්

පරිගනක තාක්ෂනය තවත් විටක සයිබර් අවකාශය යනු ඔබේ ජීවිතය පහසු කරවන්නට පැමිනි මිතුරන් බව අමතක නොකල යුතුයි. එනමුත් අඩපනවු ඔබේ දෘඩතැටිය නැතිනම් අස්ථාන ගතවු වැදගත් ෆයිල් කිහිපයක් සමහර විටකදී ඔබව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්කරන්නට ඉඩ ඇත. විද්වතුන් පවසන්නේ බොහෝ විට තාක්ෂනය ඔබව අපහසුතාවයට පත් කරන්නේ ඔබේම නොසැලකිලිමත් කම නිස බවයි. තවත් විටක ඔබ ඉතාසරල මට්ටමේ තාක්ෂනික පහසුකම් භාවිතයට නොගැනීමත් හේතුවක් ලෙස දක්වනවා. තාක්ෂනික යහ පුරුදු නමින් කුඩා ලිපිපෙලක් සැකසෙන්නේ ඒ නිසයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )