ඔබේ අලුත් පරිගණකය පැමිනි විට

ඔබේ අලුත් පරිගණකය පැමිනි විට පරන පරිගණකයට කලහැකිදැ 6 පිලිබදව මෙසේ යොජනා කරනවා.

(1) හෝම් සර්වරයක් බවට පත් කිරීම
(2)ප්‍රාදේශීය පාසැලකට පරිත්‍යාග කිරීම
(3)අත්හදා බැලීම් සදහා යොදා ගැනීම
(4)හිතවතෙකුට ලබා දීම
(5) ජාලගත සමාජ සත්කාරකයකට සම්බන්ධ කිරීම
(6)ගේම් සර්වරයක් බවට පරිවර්තනය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )