තාක්ෂනික යහ පුරුදු අතරට ඔවුන් මීලට එක් ක…

තාක්ෂනික යහ පුරුදු අතරට ඔවුන් මීලට එක් කර ඇත්තේ දිනයේ ඔබේ වැඩසටහන පිලිවලකට සකසා ගන්නාලෙසයි. මෙය අපිලිවලක් වූ විට එකම කාර්ය නැවත නැවත සිදුකිරීම, වැදගත්ම කාර්යන් අත පසු වීම ආදී බොහෝ අහිතකර ප්‍රතිපල ඇති විය හැකි බවට අනතුරු අගවනවා.මෙම කාර්ය සදහා ඔන්ලයින් ආකාරයට ඔබට සහය ගත හැකි වෙබ් අඩවියක්ද හදුන්වා දෙන්නට මම කැමතියි.පහත දැක්වන ලිපිනයෙන් එම අඩවියට පිවිසිය සැකියි.

http://rememberthemilk.com/

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )