එවරස්ට් කදු පාමුලටත් අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම්

එවරස්ට් කදු පාමුලටත් අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදී ඇති බවටත් වාර්තා වෙනවා. පෞද්ගලිහ්ක සමාගමක් විසින් වසරකදී අමුත්තන් හාරදහසකට වඩා ගැවසෙන ප්‍රදෙශයක් ලෙස සැලකෙන එවරස්ට් කදු පාමුලට 3ජී පහසුකම දැන් ලබී ඇති බව කියවෙනවා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )