ගූගල් ක්‍රෝම්වල හදුනා ගෙන තිබූ දුර්වලතාවයන් 12 සදහා

ගූගල් ක්‍රෝම්වල හදුනා ගෙන තිබූ දුර්වලතාවයන් 12 සදහා පිලිසකර යාවත්කලීනයන් නිකුත් කලබව සටහන් වෙනවා. මේ අතරට ඇඩොබේ ප්ලැෂ් ප්ලේයරය සදහා මෙන්ම  පීඩීඑෆ් කියවනය සදහාද වන පිලිසකර කිරීම් මේ සදහා ඇතුලත් බවයි කියවුනේ. වැඩිදුරටත් සහන් උනේ අනෙකුත් බ්‍රවුසර් සදහා වන යාවත්කාලීනයන් දිනය තුලම නිකුත් කිරීමට සූදානම් බවයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )