අහිතකර මෘදුකාංග

අඩු වෑඩි වශයෙන් අසහනය මිනිස් ශිස්ටාචාරයත් සමග හෑමදාම පෑවතුනත් දිනකට
බිහිවන අහිතකර මෘදුකාංග ප්රාමානය දිහා බලනකොට මිනිස් අසහනයෙ වර්තමාන
තත්වය ගෑන හොද තක්සෙරුවක් ලබගන්න පුලුවන්.මෙ අපතේ යන චින්තන ශක්තිය අපේ ශිස්ටාචාරයෙ අතිරිත්තයක්ද?

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )