ඉන්ටර්නෙට් කෙටිමං අතරට මුල්ම සටහනවන්නේ ඔ…

ඉන්ටර්නෙට් කෙටිමං අතරට මුල්ම සටහනවන්නේ ඔබ භාවිතා කරමින් සිටින වෙබ් පි‍ටුව අකුරු විශාලනය හා කුඩා කිරීමසදහා යොදා ගත හැකි ද්වි යතුරු පුවරු සංයෝජනයක් ගැනයි. ඔබේ යතුරු පුවරුවේ  ctrl යතුර +  හා යතුර එකවර භාවිතා කිරීමෙන් වෙබ් පි‍ටුව අකුරු විශාලනය කර ගැනීමටත් ctrl හා – යන අකුරු එකවර භාවිතා කිරිමෙන් කුඩාකර ගැනීමටත් හැකියි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )