ෆේස්බුක් ආයතනය භාවිතා කරන්නන් සදහා වෙනසක් හදුන්වා දීමට

ෆේස්බුක් ආයතනය භාවිතා කරන්නන් සදහා වෙනසක් හදුන්වා දීමට  තීර්නය කර ඇති බවක් කියවෙනවා. ඔබගේ ෆේස්බුක් පුද්ගල පි‍ටුවට වෙනසක් ඇතිකර ගන්නට කැමැත්තේ නම් පහත ලිපිනය ඔස්සේ පිවිස  ඉහලින් ඇති කොලපාට කොටස අවදිකිරීමේන් එයට පිවිසියහැකියි.

 

http://www.facebook.com/about/profile/

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )