අන්තර්ජාලය

වසර 2002 වන ඇමරිකන් ජාතිකකයන්ගෙන් සියයට  82 පමන තම ප්‍රධාන  ප්‍රවෘතීන් ලබාගැනීම සදහා භාවිතා කරනු ලැබුවේ රුපවාහිනිය වූ නමුත් , වර්තමානය වනවිට එරට ජනගහනයෙන් සියයට 82 පමන තම ප්‍රධාන ප්‍රවෘති මාධ්‍ය ලෙස යොදාගනු ලබන්නේ අන්තර්ජාලය බව සදහන් වෙනවා. වැඩිදුරටත් සටහන් වෙන්නේ වටස 30ට අඩු ලොව පුරා විසිරීසිටින අයවලුන් ගෙන් සියයට 65 පැහැදිලිවම තම ප්‍රධාන මාධ්‍ය ලෙස දැනට මත් භාවිතා කරනුයේ අන්තර්ජාලය බවයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )