ගූගල් ක්‍රෝම්හි හදුනා ගෙන තිබු දුර්වලතා 19 සදහා යාවත්කලීනයන් නිකුත්කල බවට

ගුගල් ආයතනය විසින් ගූගල් ක්‍රෝම්හි හදුනා ගෙන තිබු දුර්වලතා 19 සදහා යාවත්කලීනයන් නිකුත්කල බවට පුවතක් පලවෙනවා. වැඩිදුරටත් පැවසෙන්නේ මෙම යාවත්කාලීනයන් ස්වංක්‍රීයව ක්‍රෝම් මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන වනබවත් දැනට බහුලව භාවිතාවන සියලුම මෙහෙයුම් පද්ධති සදහා මෙය වලංගු වන බවත්ය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )