මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය තම වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට හා ඔෆ්‍ෆිස් ………….

මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය තම වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට හා ඔෆ්‍ෆිස් මෘදුකාංග වලට අදාලව මේ වනවිටත් හදුනා ගෙන ඇති දුර්වලතා තුනක් සදහා පිලිසකර යාවත්කලීනයන් ලබන සතිය වනවිටනිකුත්කරන්නට සූදානම් බවක් ප්‍රකාශවෙනවා. දරුනු මට්ටමේ දුර්වලතාවයක් හා වැදගත් මට්ටමේ දුර්වලතා දෙකක් ඉලක්කකරගනිමින් මෙම යාවත්කාලීනයන් නිකුත් වන බවට කියවෙනවා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )