ලබන සතිය තුල නිකුත්කිරීමට බලාපොරොත්තුවන මයික්‍රසොෆ්ට් යාවත්කාලීනයන්


ලබන සතිය තුල නිකුත්කිරීමට බලාපොරොත්තුවන මයික්‍රසොෆ්ට් යාවත්කාලීනයන් ගැන නිකුත්ව ඇති නිවේදනයකින් කියවෙන්නේ, කර්නලයේ ඇතුලු හදුනා ගෙන ඇති විශාල ප්‍රමානයක දුර්වලතා ඉලක්ක කරගෙන (දුර්වලතා 17) මෙම යාත්කාලීනයන් නිකුත්කරන්නට බලා පොරොත්තුවන බවයි. මෙයින් යාත්කාලිනයන් නමයක්ම අතිශය වැදගත් තත්වයේ ඒවා වන අතර ඉන් හතක්ම වින් එක්ස්පී සදහාත් නමයක් විස්ටා සදහාත් හතක් වින් සෙවන් සදහාත් බවයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )