ඔබේ ජීමේල් පි‍ටුවට ඔබේ සිතැගි ඡායා රූපයක් පසුබිම ලෙස


ඔබේ ජීමේල් පි‍ටුවට ඔබේ සිතැගි පැහැය පමනක් නොව ඔබෙ පිකාසා ගිනුමෙහි රදවා ඇති ඡායා රූපයක් පසුබිම ලෙස යොදා ගැනීම ඇසුරින් වඩාත් සමීප බවක් ලබා ගන්නට හැකියාව දැන් ලබා දී ඇති බවට පුවතක් පල වෙනවා. මේ සදහා පිවිසෙන්නට ඔබට “ඔප්ශන්” ටැබය ඔස්සේ පිවිස “මේල් සෙටින්” තුල “තේම්ස්” කවුලුවේ පහලින්ම ඇති තේරීම ඔස්සේ හැකි වන වා ඇති.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )