ඔබේ දෘඩාගතැටියේ දත්ත ගහනයය දෘෂ්‍ය ලෙස වාර්ථා කරන්නට


ඔබේ දෘඩාගතැටියේ දත්ත ගහනයය දෘෂ්‍ය ලෙස වාර්ථා කරන්නට සමත් හා ඒ ඇසුරින් සංශෝදනයටත් ඉඩ ලබා දෙන කුඩා හා පරිගනකයේ ස්ථාපනය නොකර භාවිතා කරන්නට හැකි මෘදුකාංගයක් පහත ලිපිනයෙන් ඔබටත් බාගත හැකියි.

http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )