අවස්ට් ආරක්ශිත මෘදුකාංගයට වැරදීමක්…….


ආවස්ට් ආරක්ශිත මෘදුකාංගයේ යාවත්කාලීනයක් ලෙස මෙමස 11 දින 110411-1 යටතේ නිකුත්කල යාවත්කාලීනයේ ගැටලු සහිත බවක් ගැන තොරතුරු හෙලි වෙනවා. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිරෝගීතත්වයේ වෙබ් අඩවි රාශියක්ම ආසාදිත ලෙස නම් කරන්නට පටන් ගත් බවත්, විනාඩි 45 තුල මෙම ගැටලුව හදුනාගත් ආවස්ට් ආයතනය වහා ප්‍රති යාවත්කාලීනයක් නිකුත් කල බවත් කියවෙනවා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )