දුදරුවන්ගේ ෆේස්බුක් හැසිරීම් හා ඔවුන්ගේ ගිනුම් සමග පිටස්තර සබදා වල සැක කටයුතු හැසිරීම්


දුදරුවන්ගේ ෆේස්බුක් හැසිරීම් හා ඔවුන්ගේ ගිනුම් සමග පිටස්තර සබදා වල සැක කටයුතු හැසිරීම් ගැන අවදානයෙන් සිටිනා ආරක්ශකයෙකු අන්තර්ජාලයවෙත අද සිට සේවයට වර්තාකර ඇත. ප්‍රකට මෘදුකාංග සමාගමක් විසින් හදුන්වා දී ඇති මෙම සේවය ‍රැගත් මෘදුකාංග මුරකරු ගැන වැඩි විස්තර පහත ලිපිනයෙන් දැක ගත හැකිවනු ඇත.
http://www.checkpoint.com/products/application-control-software-blade/index.html

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )