ගූගල් වීඩියෝ හි රදවාතිබූ සියලු චලන රූ දර්ශනයන් යූටියුබ් වෙත


පසුගිය සතියේ පැතිර ගිය තොරතුරකින් කියවුනේ මෙමස 29 වෙනිදායින් පසුව ඔබ ගූගල් වීඩියෝ හි රදවාතිබූ සියලු චලන රූ දර්ශනයන් භාවිතා කිරීමට අවසර දීම අවසන් වන බවකි. එනමුත් පසුව ගූගල් ආයතනය පවසන්නේ තම තීර්නය වෙනස්කල බවත් එම චලන රූ ගොනු යූටියුබ් වෙත රදවන්නට තීර්නය කර ඇති බවකි. වැඩිදුරටත් සටහන් වන්නේ ඔබගේ ගූගල් චලන රු ගොනුවල පැරනි ලිපිනයන් හරහාම ඉදිරියටත් ඒවාභාවිතා කිරීමේදී යොදා ගත හැකි බවයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )