ගූගල්හි බ්ලොගර් සේවාවේ බිදවැටීමක් වාර්ථාවෙනවා……….


ගූගල්හි බ්ලොගර් සේවාවේ බිදවැටීමක් වාර්ථාවෙනවා. සීමිතකාල සීමාවකදී කියවීමට පමනක් ඉඩකඩ ලබා දෙන සේවාවක් බවට පත්ව ඇති අතර ආසන්න පැය කිහිපයක් තුල බ්ලොග් පලවීම් වලට ලබා දෙන ලද ප්‍රතිචාර අවංලංගුවීමක් සිදුවන බවයි කියවෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ගූගල් ආයතනය තවමත් මෙම බිදවැටීමේ සිදුවීම සදහා පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත්කර නැති අතර පැය 30ක කාලපරාසයක් නිවැරදිකිරීම් සදහා ගත විය හැකි බවට පමනක් නිවේදනය කර සිටිනවා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )