ගූගල් ක්‍රෝම් 12 බීටා සංස්කරනය


ගූගල් ක්‍රෝම් 12 බීටා සංස්කරනය වැඩිදුයුනු කිරීම් රාශියක් සමග නිකුත්වී ඇති බවට පුවත් පලවෙනවා. දෘඩාංග තීවර කිරීම් මෙන්ම පෞද්ගලිකත්වය ‍රැකීමේදී මෙන්ම ආරක්ශක බවෙන් වැඩිදියුනු කල නවාංග සමග මෙම නිකුතුව පහල දැක්වෙන ලිපිනය ඔස්සේ ලබා ගත හැකියී.
http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )