ගූගල්හි පැන්ඩා යාවත්කාලීනය එක්සත් රාජධානියේ වෙබ් හිමියන්ගේ උදහසට……..


ගූගල්හි පැන්ඩා යාවත්කාලීනය එක්සත් රාජධානියේ වෙබ් හිමියන්ගේ උදහසට පත් වෙනිම්න් තිබෙන බවට පුවතක් පලවෙනවා. ගූගල් ආයතන මැතකාලයේදී හදුන්වාදුන් පැන්ඩා යාවත්කාලීනයේ මූලික ඉලක්කය වනුයේ පහල ප්‍රමිතියක් සහිත වෙබ් අඩවි තම සෙවුම් ප්‍රතිපලවලින් පහල දැමීමයි.තවත් පුවතකට අනූව කියවෙන්නේ සැලකියයුතු මට්ටමේ වි‍රැකියා තත්වයක් නිර්මානය වීමටද මෙම තත්වය බල පාමින් පවතින බවයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )