අනන්තය තෙක් පෙනෙන විසල් කදු මුදුනතක සිට………..

ඔහු නැවත පැමින ඇත. මගේ ආදරනීය මිතුරෙකුවූ ටිබෙට් ජාතිකයා නැවත පැමිනීම මා තුල මහත් සතුටක් ඇති කලේය. ඔහු සුපුරුදු ලෙස ආගන්තුක කුටියක දෙදිනක් හෝ තෙදිනක් ගතකල යුතුව ඇත.ඉන්පසු සුපුරුදු ලෙස කදුමුදුනතම පිහිටි මගේ කුටියට යාබද කුටියට පැමිනෙනු ඇත. සතුටේ කම්පනය මදක් පාලනය වන තුරු සක්මන් මලුවේ ඔබ මොබ ඇවිද්දෙමි. ආදරනීය හෝ අනාදරනීය මතක සෛලයන් ජීවිතයකට කල හැකි බලපෑම මහත්ය. සමහර විටක ඔබට සිතාගන්නට වත් බැරිතරම් … දිගටම අනන්තය තෙක් පෙනෙන විසල් කදු මුදුනතක සිට……….. කියවන්න

” ගූගල්+ ගැන දැන ගන්න මෙහි එන්න”

” ගූගල්+ ගැන දැන ගන්න මෙහි එන්න” මෙම පනිවිඩය ඊමේලයක් ලෙසින් ඔබේ ඊමේල් බහාලුමටත් පැමිනෙන්නට ඉඩ ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. මේ දින වල අන්තර්ජාලය අසුරු කරන කවුරුත් පාහේ කැමැත්තෙන් සිටින පනිවිඩය එය වනු ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. පරිගණක සුරක්ශිතතාවය ගැන සැලකිලිමත් වන කන්ඩායම් නම් පවසන්නේ සමහර විට එම සබදතාවය ගූගල්+ වෙත ගෙනියනවා වෙනුවට යම් යම් බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ගැන ප්‍රචාරනය සදහා සකස් කර ඇති අඩවි වෙත … දිගටම ” ගූගල්+ ගැන දැන ගන්න මෙහි එන්න” කියවන්න