අපව..

වෙළඳ පොල අපව වඩාත් සූදානම් ගනුදෙනුවක් ලෙසට ඌනනය කරන අතර නාගරික කරනය අපව වඩාත් කුඩා අංශු බවට පත් කරයි. තොරතුරු තාක්ෂණය අපව වඩාත් යාන්ත්‍රික පිටපතක් ලෙසට ඌනනය කරයි.
“Tharu Minisa”
Pubudu Siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )