පිරිපහදු..

ප්‍රථමික විස්වාස පද්ධති පිරිපහදුකර සංස්කෘතියත්, සංස්කෘතිය පිරිපහදු කර විද්‍යාවත්, විද්‍යාව නැවත පිරිපහදුකර තාක්ෂණයත් නිපදවා ගන්නා ලදී.
“THATU MINISA”
Pubudu Siriwanss

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )