යාන්ත්‍රික …

වඩාත් යාන්ත්‍රික සමාජීය මෙන්ම පුද්ගලවාදී සංස්කරනය හෙට දවසට වඩාත් ගැලපෙන මිනිස් සංස්කෘතික නිර්වචනය වනු ඇත.
” Tharu Minisa “
– Pubudu Siriwansa (Web Designer / Web Developer / seo specialist / Social Media Specialist) 0773491916 / 0701683163
Personal Sites –  https://siriwansa.com/  https://pubudusiriwansa.com/  https://Pubudusiriwansa.lk/
Web Projects – https://Avissawella.com/  https://Pariganakaya.com/  https://Seethawakapura.com/

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )