උපාංග හා ඇබ්බැහිය…

තාක්ශනය එක් කාරනාවකි. එම තාක්ශන භාවිතාව සමාජ පරිසරය මත ඇති කරන සංස්කෘතිය තවත් කාරනාවකි. සරල කරන ලද තොරතුරු උපාංග භාවිතාව මිනිසුන් මත නිර්මාණය කරමින් තිබූ ඇබ්බැහියට ඒවා නිර්මානයේදී මූලික වූ අයවලුන් පවා බියවූ බවක් එම උපාංග තම පෞද්ගලික පරිසරයේදී සීමාකිරීමට ගත් පියවරවල් අපට පෙන්වා දෙයි.
“Tharu Minisa”
Pubudu Siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )