පසු කොරෝනා යුගය

පසු කොරෝනා යුගය වඩාත් පරිනත තෝරතුරු තාක්ෂණ භාවිතාවක් සදහා සූදානම් බවක් පෙනෙමින් ඇත. පුද්ගල මට්ටමේ සිට රාජ්‍යයන් මට්ටම දක්වාම මේ ප්‍රවනතාව පෙන්වමින් සිටී. නිවසේ සිට තම වෘතීය කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේ සිට වෙළඳ පොල සමග කටයුතු කරන ආකාර දක්වාම නෙක වෙනස්කම් භාවිතයට පිවිසෙමින් ඇත.
“THARU MINISA”
Pubudu Siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )