මනස

සිරුර වෙළඳ ඉලක්කයක්, භාණ්ඩයක් වීම පැරණි කථාවකි. අද අප අත්විඳිමින් සිටින්නේ මනස වෙළඳ ඉලක්කයක් , භාණ්ඬයක් වීමේ යුගයය.
“Tharu Minisa”
Pubudu Siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )