මිනිස් කාරනය

තව දුරටත් දැනුම ගබඩා කරගැනීම හා එය අවදිකරවා හැනීම මිනිස් කාරනයක් නොවේ. එය යාන්ත්‍රිකවී බොහෝ කල්ය. අද මිනිස් කාරනය වන්වන්නේ දැනුම මත වඩාත් නිර්මාණශීලී වීමය.
“Tharu Minisa”
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )