ලෝකය

ලෝකය  වඩාත් පොඳු මහා නායකයෙකුගේ ආකෘතියෙන්, වඩාත් ශුද්‍ර නායයකයෙකුගේ ආකෘතියකට, චලනය වීම අප අත්විඳිමින් සිටින්නෙමු.
“Tharu Minisa”
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )