ඩිජිටල් සංස්කරනය

හදාරන්නන් පවසන්නේ, එලබෙන යුගයේදී ජීවිතය අවට බොහෝ අවකාශවල ඩිජිටල් සංස්කරනය ප්‍රමුක භාවිතාවවීම අනිවාර්ය බවයි. එය තව දුරටත් තෝරාගැනීමේ අවස්ථාවක් නොවන බව ඔවුන් පැහැදිලි කරමින් සිටිනවා.
“Tharu Minusa”
Pubudu Siriwansa
siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )