ඩිජිටල් ලේයරය

අඩු වැඩි වශයෙන් මුත් ජීවවිද්‍යාත්මක පදනමින් උඩට වන සියල්ල සදහා ඩිජිටල් ලේයරය පැමිනීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් බව තහවුරුව ඇත.
“Tharu Minisa”
-Pubudu Siriwansa
siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )