ඩිජිටල් නම්‍යතා..

එක් දෙසකින් අපමන මිනිස් අවශ්‍යතාවයන්ය. තවත් දෙසකින් සමාජය මත මෙවා ඔබ මොබ චලනය සුමට කරගැනීම සදහා භාවිතාවන මුදල් නම් සම්මත වටිනාකම් ඒකකයන්ය. බැංකුවක් යනු මේ අතර සිටගන්නා අපූරු ආයතනික ගොඩනැගීමකි. ඔවුන් මේ මුදල් නම් සුමටකාරකය කලමනාකරනට නෙක ආකාරයෙන් මැදිහත් වෙයි. ඩිජිටල් නම්‍යතා මේ සදහා මැදිහත්වීම අපූරු හැදෑරීමකට අවස්ථාවකි.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa
0740044541

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )