ඩිජිටල් කරනය..

දත්ත හා ඒවා මත ක්‍රියාන්විතයන් ඩිජිටල් කරනය වීම හුඳු තාක්ෂණික ස්වභාවයකින් ආරම්භවී සංස්කෘතික ස්වභාවයකින් ස්ථාවර වෙමින් ඇති අපූරු මිනිස් සටහනකි.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )